Adverbs of frequency

Adverbs of frequency

always -vždy

often - často

usually - obvykle

sometimes - někdy

never – nikdy

 

  • Většinou tato příslovce stavíme ve větě před významové sloveso.

I usually watch TV in the evening.

We donť often go to the theatre.

  • Vyjímku tvoří sloveso  to be - frekvenční příslovce stavíme až za něj.

It is always a good fun.

Naposledy změněno: Středa, 6. duben 2011, 12.16