Adverbs

Adverbs

(Příslovce)

 

  • doplňují slovesa – odpovídají na otázku how (jak)?

 

  • Tvoříme je z přídavného jména a koncovky -ly.

Slow – slowly

loud – loudly

  • U příslovcí odvozených od přídavných jmen končících na -y dochází ke změně -y na -i.

Happy – happily

Easy – easily

  • Tato příslovce jsou nepravidelná:

fast – fast

good – well

hard – hard

  • Příslovce stavíme ve větě za sloveso.

He drives fast.

I speak slowly.

Naposledy změněno: Středa, 4. květen 2011, 10.10